Tarikh      : 05 Julai 2019
Masa       : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi     : Pusat Internet PPR Simpang Perdana
Peserta   : 6 orang

 

 

Tujuan

Kelas ini diadakan untuk meningkatkan tahap penggunaan komputer di kalangan peserta. Selain itu,memberi peluang kepada para peserta untuk bermain permainan pendidikan menggunakan komputer.

Aktiviti

Kelas ini telah dihadiri seramai 6 orang peserta yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan menengah. Petugas memberikan satu permainan pendidikan dan memerlukan peserta menjawab dan menyelesaikan permainan tersebut dengan masa yang telah diberi.

Gambar Disini

Tarikh      : 17 April 2019
Masa       : 3.30 petang - 5.30 petang
Lokasi     : Pusat Internet PPR Simpang Perdana
Peserta   : 6 orang

 

 

Tujuan

  • Kelas e-learning ini diadakan untuk memupuk minat sukakan matapelajaran matematik. Peserta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan masing-masing.

 

Aktiviti

  • Kelas ini dihadiri seramai 6 orang peserta terdiri daripada pelajar sekolah rendah. Petugas memberikan sedikit penerangan kepada peserta. Peserta perlu menjawab soalan matematik yang diberi.

 

Gambar Disini

Tarikh      : 12 April 2019
Masa       : 2.30 petang - 4.30 petang
Lokasi     : Pusat Internet PPR Simpang Perdana 
Peserta   : 6 orang

 

 

Tujuan

Kelas Microsoft Powerpoint (Tempat Menarik) ini diadakan untuk meningkatkan tahap penggunaan para peserta dalam mengendalikan powerpoint. Selain itu, peserta dapat mempelajari pelbagai teknik-teknik baru untuk membuat slide menerusi powerpoint.

Aktiviti

Kelas ini telah dihadiri seramai 6 orang peserta yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan rendah. Petugas memberikan sedikit penerangan cara penggunaan. Peserta membuat slide dengan menggunakan tajuk yang telah diberikan oleh petugas iaitu tempat menarik.

Gambar Disini

Tarikh      : 14 April 2019
Masa       : 2.30 petang - 5.30 petang
Lokasi     : Pusat Internet PPR Simpang Perdana
Peserta   : 7 orang

 

 

Tujuan

  • Kelas Multimedia Video (Origami) ini diadakan untuk meningkatkan tahap kreativiti peserta dengan membuat origami melalui video yang telah disediakan.

 

Aktiviti

Kelas Multimedia Video (Origami) ini dihadiri seramai 7 orang peserta yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan menengah. Petugas menunjukkan beberapa contoh video cara membuat origami dan peserta perlu membuat origami seperti yang ditunjukkan di dalam video.

Gambar Disini

Tarikh     : 08 April 2019
Masa      : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi    : Pusat Internet PPR Simpang Perdana
Peserta  : 6 orang

 

 

Tujuan

Kelas ini diadakan untuk memperkenalkan kepada peserta mengenai jenis-jenis perkakasan komputer. Peserta dapat mengenali pelbagai jenis perkakasan yang digunakan dan cara-cara penggunaannya.

Aktiviti

Kelas ini dihadiri seramai 6 orang yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Petugas memberikan sedikit penerangan mengenai jenis-jenis penggunaan perkakasan komputer dan petugas memberi beberapa kuiz kepada peserta.

Gambar Disini