120453627_1675840602585377_2454185380671124059_o.jpg
 
Berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayainya dan membuat perkongsian.
Kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Amalkan prinsip Rukun Negara demi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan Negara.
Jom @klikdenganbijak !